Koko Suomi leipoo: Kuvakisan säännöt

1. Kilpailun järjestäjä

MTV Oy, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä")

2. Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun voi osallistua lähettämällä kuvan Instagramiin tai Twitteriin taggaamalla kuvat #kokosuomileipoo. Lisäksi kuvan voi lähettää nettilomakkeella osoitteessa mtv3.fi/kokosuomileipoo.

Kilpailuun osallistuminen on vastikkeetonta eikä edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. MTV Oy toimittaa palkinnot Suomessa osallistuneelle voittajalle tai suomalaiseen osoitteeseen.

3. Kilpailuaika

4.9. - 15.10.2013. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

4. Palkinnot ja arvonta

6 kpl OBH Nordica Tasty Duo jäätelökoneita, arvo 69,90 e kpl. Järjestäjä maksaa arpajaisverot, ja toimittaa palkinnon arpomillemme voittajille. Palkinnot arvotaan kaikkien kuvan lähettäneiden kesken.

5. Palkintojen lunastus ja rajoitteet

Voittaja sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita eivätkä Järjestäjät vastaa ohjeiden vastaisen toiminnan seurauksista miltään osin. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjistä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjillä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Palkinnot ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi siirtää kolmannelle taholle. Palkintoja ei vaihdeta rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Järjestäjät voivat kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella.

6. Oikeudet

Oikeudet kilpailuun liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle tai soveltuvin osin yhteistyökumppaneille. Näiden sääntöjen ohella kilpailuun pätevät http://www.mtv3.fi -sivuston käyttöehdot ja sivustoon liittyvät oikeudet.

7. Järjestäjän vahingonkorvausvastuu

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä kilpailun verkkosivulla.

8. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus

Osallistujien henkilötietoja käsitellään vain kilpailun järjestämiseen ja palvelun tuottamiseen liittyviin tarkoituksiin henkilötietolain säännösten mukaisesti. Osallistumalla kilpailuun osallistuja myöntää Järjestäjille oikeuden käyttää palkinnon voittaneen nimeä, kuvaa tai lausumaa kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta.

9. Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjät pidättävät oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.

10. Muuta

MTV MEDIA:n työntekijät ja heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua kilpailun voittojen arvontaan.

VIIHDE
Näytä lisää
ETUSIVU UUTISET
SPORT
VIIHDE
LIFESTYLE
SÄÄ TV-OPAS OMA UUTISVIRTA HAKU MOBICHAT
KATSOMO MUUT PALVELUT